Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Sestra Faustína

Ježiš sestre Faustíne
povedal:
"Ktokoľvek sa ho bude modliť,
okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik,
keď sa čo i len raz pomodlí
tento ruženec,
bude účastný milostí môjho milosrdenstva...
Sestra Faustína - Helena Kowalská:
sa narodila 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine. Po niekolkých
rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho
Milosrdenstva. V kláštore si horlivo plnila povinnosti kuchárky, záhradníčky
a vrátničky.Žila neobyčajne bohatým duchovným životom, ktorý bol preplnený rozličnými
mystickými darmi.Jej misia spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske,
vyprosovaní Božieho Milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové formy praktizovania
kultu Božieho Milosrdenstva ( obraz,sviatok,ruženec,Hodina Milosrdenstva ) a tiež dala
podnet k vzniku apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva, ktoré sa podujíma na tieto
úlohy a smeruje ku kresťanskej dokonalosti cestou dôvery v Pána Boha a milosrdenstva k
blížnym. Zomrela 5.októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj Denníček duše, ktorý patrí
k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú
spoluzakladatelku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Pápež Ján Pavol II
vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a vroku 2000 ju vyhlásil za svätú.