Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Sen Panny Marie

Zaspala Panna Mária, prišiel k nej Jej Syn, Pán Ježiš, a spýtal sa Jej: „Matka, Matka drahá, spíš?“
„Spala som, lenže si ma prebudil, Syn môj; videla som Ťa priviazaného, zapredaného.
Tvoja svätá tvár bola korunovaná tŕním.
Potom Ťa odsúdili na smrť, priviazali k stĺpu a kamením aj lanami Ťa bili.
Krvavé potôčiky tiekli dolu po Tvojom tele.
Potom Ťa pribili na kríž. Tvoje mŕtve telo mi potom vložili do rúk.“
Pán Ježiš Matke povedal:
„Matka, Matka milosrdná, kto ten sen bude mať vždy pri sebe, bude ho čítať alebo počúvať, nezostane v smrteľnom hriechu a náhlou smrťou nezomrie.
Ktokoľvek mňa alebo Teba, milá Matka, o niečo bude prosiť, všetko dostane.
Kto túto modlitbu bude pri sebe nosiť, ani vo vojne, ani na žiadnom inom mieste sa mu nič nestane.
V dome, v ktorom budú mať túto modlitbu, budú sa ju modliť, nepostihne ich ani oheň, ani búrka, ani voda, lebo je to sen Panny Márie.“
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.