Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Pápež Ján Pavol II

Čo je Božie Milosrdenstvo ?

Pápež Ján Pavol II

Pápež Ján Pavol II, spolu vo svojom kazateľskom a osobnom živote, sa snažil žiť a kázať posolstvo Božieho Milosrdenstva.Ako veľký milosrdný otec písal v encyklike o Božom Milosrdenstve:
"Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...
ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu ". ( Pozri tiež: Citáty Jána Pavla II. )

V jeho písomnostiach a homíliách predložil Božie Milosrdenstvo ako odpoveď na svetové problémy a ako posolstvo tretiemu miléniu.Beatifikoval a kanonizoval sestru Faustínu Kowalskú,reholnú sestru spojenú
s posolstvom, a urobil to v Ríme a nie v Poľsku na zvýraznenie, že Božie Milosrdenstvo je pre celý svet.

Zavedenie Nedele Božieho Milosrdenstva pre celú Cirkev

Keď pápež Ján Pavol II kanonizoval sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň, prekvapil celý svet zavedením Nedele Božieho Milosrdenstva ( sviatok spojený s posolstvom ) ako sviatok pre celú Cirkev.Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci.O tomto dni Ján Pavol II povedal:
"Toto je najšťastnejší deň môjho života"

Zverenie celého sveta do Božieho Milosrdenstva

V roku 2002, pápež zveril celý svet do Božieho Milosrdenstva ked posvätil svätinu Božieho Milosrdenstva v
Lagiewnikoch, na predmestí Krakowa v Poľsku. To je miesto, kde sú uložené telesné pozostatky sv.Faustíny.
Svätý otec si spomína, že ako mladý človek pracoval v lome, len niekolko metrov od dnešnej svätyne.
Taktiež povedal,že dlho myslel na sv.Faustínu, ked písal svoju encykliku o Božom Milosrdenstve.
Okrem toho, Svätý otec, často citoval z Denníčka sv.Faustíny a modlil sa ruženec Božieho Milosrdenstva
pri svätom hrobe.

Po smrti Jána Pavla II

Po zvážení, že svoj život zveril do Božieho Milosrdenstva a sv.Faustíne, niet sa čo čudovat, že pápež
Ján Pavol II zomrel na vigíliu Božieho Milosrdenstva ( večer pred sviatkom ),ktorý bol toho roku 3.apríla.
Taktiež nie je prekvapením, že nám Svätý otec zanechal odkaz v Nedeli Božieho Milosrdenstva, ktorý bol čítaný
vo sviatočný den po sv.omši, ktorá bola celebrovaná ako zádušná omša za Sv.otca.

Opakovane Ján Pavol II písal a hovoril o našej potrebe obrátiť sa k Božiemu milosrdenstvu ako odpoveď na
špecifické problémy našej doby. Zanechal silný symbol zameraný na posolstvo Božieho Milosrdenstva a jeho
oddanosť počas jeho pontifikátu bude viesť Cirkev dlho po jeho smrti.

Pozri tiež : Citáty Jána Pavla II