Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Meditácia

Meditácia


Všetci sme v živote už zhrešili. Možno sme nespáchali také smrteľné hriechy ako cudzoložstvo, vražda či iné Dávidove priestupky (2 Sam 11, 2 - 5. 14 - 16. 27), no každý z nás už odmietol Boha myšlienkami, slovami a skutkami. Rovnako ako Dávid aj my o svojich hriechoch dobre vieme, ale staviame sa k nim tak ako on? Uznal svoj hriech, odvrátil sa od neho a dôsledne hľadal odpustenie a obnovenie vzťahu s Bohom.Dávid zostal Bohu verný: nie tým, že by už nikdy viac nezhrešil, ale vďaka neustálemu pokániu a prijatiu následkov svojho konania. Veď ho Semei preklínal a hádzal po ňom kamene, hoci bol Dávid kráľom. A keď sa Dávidov oddaný synovec Abisai ponúkol, že Semeiovi "zotne" hlavu, Dávid to odmietol a povedal: "Možno Pán zhliadne na moje súženie a dá mi dobré za toto dnešné preklínanie" (2 Sam 16, 12). Aký verný bol Dávid! A ako veľmi ho Boh miloval napriek ťažkým previneniam!Je povrchné myslieť si, že hrešiť znamená, že hriešnik nemiluje Boha, má otupené srdce a úplne sa odvrátil od Boha. Nie je to tak! Dávid je výborným príkladom! Boh dokonca rozhodol, že Ježiš sa narodí z Dávidovho rodu. Dávid sa Bohu páčil, aj keď spáchal veľmi vážne hriechy. Spôsob, akým prijal následky svojich nesprávnych rozhodnutí, sa Bohu páčil. Jeho pokánie sa Bohu páčilo. Jeho vytrvalé hľadanie dôverného láskyplného vzťahu sa Bohu páčilo. Páčil sa Bohu taký, aký bol, bez príkras. A vieš čo? Aj ty sa Bohu páčiš.Dokonca aj keď bol Dávid skrúšený a trpel následkami vlastných hriechov, dôveroval, že Boh je vo svojej podstate dobrý a všetko, čo robí, je dobré. Nezávisle od toho, čo urobíme, Boh je vždy pripravený zmyť naše hriechy a pomôcť nám prekonať naše slabosti. Musíme si túto pravdu vryť hlboko do svojho srdca. A vtedy, keď spáchame hriech a budeme mať pocit, že Boh nás už viac nemiluje a nemôže nám odpustiť, budeme mať k dispozícii pravdu, ktorá nám pomôže vrátiť sa k Bohu.


Otče, ľutujem, že som ťa urazil. Dnes mi pripomeň neochvejnú pravdu o tvojej láske ku mne, aby som nachádzal radosť jedine v tebe.