Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Do neba volajúce hriechy

Do neba volajúce hriechy

1. Úmyselná vražda (v dnešnej dobe aj hromadné vyvražďovanie - genocída, potraty nenarodených detí)pozn. vražda môže byť aj duchovná - napr. kto sa hnevá na brata je vrah, alebo aj ohováraním - OHOVÁRANIE OTVOR

2. Utláčanie chudobných, vdov a sirôt
3. Zadržanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy